سه شنبه , 25 تیر 1398

غلامحسین رجب زاده

مرتبه علمی: -

————————————

                 سوابق تحصیلی

                کارشناسی:  حسابداری

                کارشناسی ارشد:  حسابداری

                پست الکترونیکی : rajabzadeh@iautiran.ac.ir